Projecten en deelnemers

De deelnemers

De volgende collega’s doen mee aan de MagStad? Academie: Karin van Zanen, Sylvia Nanning, Jolanda Geel,

Bas van Reuler, Nila Sitaram, Maurice Jorissen, Banu Bulucu, Sylvia van den Bremen, Lucie de Gijsel, Ciska Rensen, Abdellah Tallal, Charles Tavenier, Maurice Veldwachter , Ragna Hom, Simone van Eijk, Petrina Groesbeek, Manon Paulissen, Sarah van Mourik Broekman, Peter Ulle, Liane Dambrink en Sadaf Yaseen. Ben je benieuwd naar hun ervaringen? Vraag ze er gerust naar! Zij kunnen je ook vertellen wat die grote blauwe kubus betekent, die al weken in de kantine van het stadsdeel te vinden is. De meedenkers, die hun kennis en ideeen hebben aangeboden in dit leertraject zijn Lineke Marseill, Berit van Hulst en Maaike Sijbrandij.

Alle deelnemers aan het leertraject in de Blue Cube tijdens de startbijeenkomst op 2 oktober

alle deelnemers in de blue cube

De projecten

Zes projecten vormen het kloppende hart van het leertraject. Iedere maand gaan de deelnemers en de projectleiders in werkplaatsen aan de slag met de projecten. De helft van de projectleiders zijn burgers uit West die hun idee of plan samen met de ambtenaren graag verder willen brengen, de andere drie projectleiders zijn zelf ambtenaren in West, zij willen bij hun opgave intensief burgers betrekken.

 

Dit zijn de 6 projecten:

  1. De Mansveltschool

Voor dit buurthuis wordt gewerkt aan vruchtbare samenwerkingsvormen tussen overheid, bewoners en professionals. Anders dan voorheen wordt getracht bewoners als gelijkwaardige samenwerkingspartner in positie te brengen. Wesley Amzand is de projectleider.

  1. Buurtontwikkelingsbedrijf Jan MaijenCollectief (BOB JMC)

Dit is een zogenaamde start-up, geïnitieerd doorbuurtbewoner Arnoud Hekkens. Deze sociale onderneming, die zich bezighoudt met het beherend ontwikkelen van groen en openbare ruimte in Amsterdam west, gaat in het najaar van 2014 van start.

  1. Ouderen voor Ouderen

Hierin staat de vraag centraal wat er per buurt kan gebeuren voor de grote groep thuiswonende (beginnend dementerende) ouderen die straks niet meer terecht kan in het verzorgings- verpleeghuis. Er wordt gewerkt aan een pilot in een buurt waarbij ‘jongere’ fittere ouderen als contactpersoon worden gekoppeld aan kwetsbare ouderen die eenzaam zijn of slecht ter been en weinig buiten komen. De projectleiders zijn burgers in West, Ellen Kok en Bernadette Vieverich.

  1. Hertspieghelplein

Projectleider Enrico Kruydenhof is opzoek naar manieren om betrokkenheid en toezicht door buurtbewoners (jong en oud) op het plein te organiseren, zodat het een fijne en veilige plek wordt voor iedereen.

  1. #gedeeldebuurt

Dit project wordt geleid door Jasper Etten, burger in West. De ambitie is om samen met het stadsdeel een strategie voor eenduidige en vertrouwenwekkende communicatie te ontwikkelen en te implementeren. Omdat dit altijd maatwerk is focust dit project in het leertraject zich op ondernemers met een niet westerse achtergrond.

  1. Bosleeuw Midden

Het doel van deze opgave, ingebracht door Bonnie van Oosterwijk, is de inwoners van Bosleeuw Midden op een blijvende manier betrekken/ bereiken bij de directe (her-in-te-richten) leefomgeving.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s