over

 

Participatiesamenleving, doe-democratie, uitnodigende overheid, burgerkracht. Er zijn heel wat nieuwe denkmodellen en wensconcepten waarmee wordt geprobeerd om de veranderende relatie tussen organisaties en burgers  vorm te geven. Wij geloven dat de meeste professionals het ook echt willen: samen met de burger ontwerpen en beslissen. Maar in de praktijk van alledag blijkt het nog niet zo makkelijk om er invulling aan te geven.

In de Mag Stad? onderzoeken we de mentale ruimte die bewoners, ondernemers en ambtenaren ervaren om initiatief te nemen en verder te helpen. Unusual suspects worden gesprekspartners en onvermoede initiatieven worden opgespoord. In Mag Stad? worden bottom-up initiatieven niet meteen beoordeeld op basis van de bestaande regels, maar bouwen organisaties samen met de eindgebruikers nieuwe afwegingskaders. Zo wordt in de Mag Stad? ongevraagd initiatief succesvol. In Mag Stad? gebeuren spannende dingen. Zo maken gemeenten en burgers samen (tijdelijke) initiatieven succesvol en trekken corporaties en huurders samen op in beheer en onderhoud. U bent ook van harte welkom om mee te doen!

Mag Stad? is een initiatief van Twynstra Gudde en Studio Goudswaard. In Mag Stad? verbinden we op een innovatieve en creatieve manier het dagelijks leven van burgers en huurders aan de praktijk van professionals. Dit kunnen wij door de kennis van organisatieontwikkeling te verbinden aan het empathisch onderzoek en de creativiteit van social designers.

magstad_bord Amsterdam Noord1