De principes van de Mag Stad? Academie

1. Het ontwerp is flexibel

Flexibiliteit in het ontwerp van het leertraject is voor ons cruciaal. Zo kunnen we inspelen op de wensen en verlangens van de deelnemers en hun leerbehoeften. We stimuleren elkaar om op zoek te gaan naar datgene wat nodig is om optimaal te leren. We maken ruimte voor voortschrijdend inzicht.

2. Leren participeren op alle niveaus van het stadsdeel

We maken onderscheid tussen uitvoerders, beleidsmakers’, ‘de backoffice’, managers en bestuurders, en betrekken de spelers op elk niveau. Deze drie niveaus (primair, secundair, tertiair) hebben hun eigen rol in het versterken en mogelijk maken van participatie. Zij vormen samen het systeem dat ruimte maakt voor participerende bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Hierin hebben zij allemaal hun eigen leeropgave en taken en verantwoordelijkheden, die natuurlijk wel met elkaar samenhangen.

3. Sprankelend en uitdagend & buffelen en balen

Amsterdam West heeft een stevige ambitie geformuleerd en wilt met het traject graag een lichtend voorbeeld zijn. Het leertraject zal soms dit ‘sprankelende en uitdagende’ gevoel versterken, maar nieuwe competenties eigen maken en leren door te doen is ook vaak ‘buffelen en balen’. Hier maken we ruimte voor en die verhalen willen we ook delen, omdat we daar beter van worden.

4. We gaan uit van de wijsheid en creativiteit van de deelnemers

We spreken elkaar aan op het geloof in de eigen kwaliteiten; de deelnemers kennen het stadsdeel ook vanbinnen uit en weten wat er nodig is. We willen vertrouwen schenken omdat dat vertrouwen geeft. Dit vraagt van de deelnemers om eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.

5. De mens staat centraal

We spreken vaak over ‘de’ burger of ‘de’ professional, maar deze bestaan niet. In het leertrajectgaan wij in op de diversiteit van mensen met verschillende burgerschapsstijlen en samenwerkingsstijlen. Juist door verschillende culturen, generaties en professies bij elkaar te brengen leer je over je eigen wijze van denken en doen. Hoe duiden deze groepen bijvoorbeeld ‘helpen’, ‘leiden’ en ‘faciliteren’? De verbinding tussen burger en professional is het beste te beslechten als een verbinding tussen mensen.

Hieronder lees je straks meer over de ontwikkelingen in de MagStad? Academie en vindt u ook het woordenboek waarmee we de ‘onderhandeling van context’ tussen burgers/ondernemers en het Stadsdeel proberen te begrijpen en taal geven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s