Mag Stad? in Amsterdam-Noord

Amsterdam-Noord omgedoopt tot onderzoeksgebied Mag Stad?

welkom3

Gedurende twee maanden is Amsterdam-Noord omgedoopt tot het onderzoeksgebied Mag Stad? Gemarkeerd door het welkomsbord aan de Noordelijke IJ-oever is het stadsdeel met z’n eigenwijze bewoners en met waarschijnlijk de hoogste dichtheid burgerinitiatieven van Nederland, de ultieme plek om onderzoek te doen naar hoe de Nederlandse participatiesamenleving gestalte krijgt.

Op uitnodiging van Kunst in Noord en in opdracht van Stadsdeel Noord deed Studio Goudswaard artistiek onderzoek naar de ruimte die burgers en ambtenaren krijgen om initiatief te nemen. De onderzoeksresultaten werden voorgelegd aan betrokkenen tijdens de afsluitende debatbijeenkomst voor en met bewoners, bestuurders en ambtenaren van het stadsdeel op vrijdag 12 februari 2016 in de raadszaal van het Stadsdeelkantoor.

SONY DSC

Tijdens het debat werd het alledaagse gedrag van bewoners opnieuw bekeken en gepresenteerd als burgerinitiatief en voorgelegd aan ambtenaren en bewoners van het stadsdeel met de vraag: Mag Dat?

actie voeren tegen bomenkap

Tijdens de debatbijeenkomst werd een korte filmdocumentaire getoond worden waarin het werkproces van social designer Tabo Goudswaard gevolgd wordt. Hij is daarin o.m. te gast aan de keukentafel bij de De Damesbende van Buiksloot. Dit gezelschap van gepensioneerde dames trekt er op uit om de buurt scherp in de gaten te houden en eigenhandig orde op zaken te stellen.

Projectdetails en links

Titel kunstproject: Mag Stad? in Amsterdam-Noord.
Kunstenaar: Tabo Goudswaard.
Samenwerking: Is Ook Twynstra Gudde.
Filmteam: Framewerk Fenneke Voorsluis (regie) en Bart Voorsluis (productie/montage)
Organisatie en curator: Kunst in Noord/ Femke Egas.
Duur project: 10 december 2015 – 12 februari 2016
Bijeenkomst vrijdag 12 febr om 15.00 uur in de raadszaal van het Stadsdeelkantoor, Buikslotermeerplein 2000. LET OP: DIT IS EEN GEWIJZIGDE DATUM.
Moderator: Jaap Warmenhoven
Met dank aan de Damesbende van Buiksloot

Samen bouwen aan Stichtse Vecht

Bij gemeente Stichtse Vecht vonden de afgelopen weken een paar bijzondere bijeenkomsten plaats. Als afronding van het leertraject Verbindend en Ondernemend Samenwerken (VOS) bedachten we dertien opdrachten voor zowel ambtenaren als actieve bewoners van Stichtse Vecht. Opdrachten die je aan het werk én aan het denken zetten. In de netwerksamenleving gaat het vaak over verbinden, maar wat is dat eigenlijk? Bij elkaar voerden zo’n 120 mensen de opdrachten uit, en dit leidde tot een grote rijkdom aan ideeën, beelden en gesprekken.

 

Stichtse Vecht1

toolbox #4: IS OOK NU

Zet je eigen klok op www.isooknu.nl! In een onderzoek naar toekomstdenken, leerden we dat veel mensen leven in een ‘short now’ (Brian Eno, 1978, New York) en dus niet ver vooruit denken. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen zich niet met een stad, plek of onderwerp verbinden. Praten over de toekomst is altijd abstract want de toekomst is nooit tastbaar aanwezig. In het project IsOokNu maken we de toekomst concreet, vanuit wat mensen nu belangrijk vinden. Aftelklokken zijn fysieke dragers van de toekomst, aanwezig in het nu.

Op www.isooknu.nl kun je zelf je klok instellen en je nu langer maken. Het filmpje maakten we samen met toekomstpioniers uit Amersfoort en Amsterdam: Jeroen Fikkers, Elien van Riet en Merel van de Vlekkert. Isooknu.nl kwam tot stand in samenwerking met de platformontwikkelaars van 21PM en met steun van het Programma Duurzaamheid van Gemeente Amersfoort.

Mag Stad Academie voor Amsterdam West

Elke bestuurder en ambtenaar bij de lokale overheid weet het: burgers en ondernemers zitten vol met initiatieven, de doe-democratie is in opkomst. Maar hoe verhouden nieuwe ontwikkelingen zich tot bestaande instituties, en welke rol van lokaal bestuur en ambtenarij past daarbij? Deze vraag is veelvormig, en lastig af te bakenen. Van overheden betekent het flexibiliteit en schakelen. Soms loslaten, soms kaders stellen, soms regie nemen. De Mag Stad Academie biedt inspiratie en geeft ruimte om nieuw gedrag te onderzoeken. Dat bleek in 2014 en 2015 in Amsterdam West!

Stadsdeel Amsterdam West zit boordevol initiatief, van bewoners, ondernemers, jongeren en ouderen. Voor medewerkers van het stadsdeel is dat zowel inspirerend als een uitdaging. Verwachtingen tussen bewoners en het stadsdeel verschillen nog wel eens. Het Mag Stad theorie-examen laat zien dat initiatieven van bewoners en ondernemers zich niet altijd houden aan vooraf bepaalde kaders. Zelf de tegels lichten en een moestuin beginnen in je straat, mag dat? Zelf het groen beheren, mag dat?

Maar ook voor ambtenaren is het werken met en aan initiatieven van bewoners niet zonder dilemma’s. Hoe verhoudt het zich met de manier waarop binnen de gemeente succes gemeten wordt? Is er in de praktijk ook de tijd om met aandacht en onbevangen bewoners tegemoet te treden? Wat doe je wel en wat doe je niet? Tot waar reikt je verantwoordelijkheid?

Voor al deze vragen is ruimte in de Mag Stad Academie. En dat mag schuren. Want soms past het niet. Dan wordt de vrijwilliger van de kinderboerderij doodmoe van de regels van de gemeente. Dan volgt een boze twitterlawine op het plaatsen van een paar paaltjes. Dan stranden goede bedoelingen in onbegrip en tevergeefse moeite. De Mag Stad Academie leert van successen, maar ook van deze ‘schuurmomenten’. Door nieuwe inzichten te bieden op het gebied van veranderkunde, design thinking of samenwerken. Door begeleiding van een gemixt team van adviseurs en kunstenaars, die waar nodig ruimte maken voor nieuw perspectief.

De Mag Stad Academie Amsterdam leidde tot een aantal prachtige resultaten. Bijvoorbeeld ONAF als het nieuwe SMART, een nieuw beoordelingskader voor participatieve projecten. Een nieuwe eed voor ambtenaren en bewoners. Een grote rijkdom aan beelden en ervaringen. En het belangrijkste: een levendige beweging, waarin ambtenaren en bewoners samen zoeken naar de juiste vorm, participatie als co-creatie.

bericht - Magstad-Academie1 bericht - Magstad-Academie2 bericht - Magstad-Academie3

toolbox #3: theorie-examen

 

Gaskoepels Mallegat voor gemeente Rotterdam

bericht - mallegatIn Mallegatpark, aan de rand van Feyenoord in Rotterdam staan twee gaskoepels en een watertoren. De koepels hebben na het opdoeken van de gasfabriek verschillende functies gehad. Van geluidsstudio tot boksschool. Het terrein rond de koepels was vervuild, wat de gebruiksmogelijkheden van het park beperkte. Nu de grond is gesaneerd en het park binnenkort opnieuw ingericht wordt, is er behoefte aan een nieuwe toekomst voor de koepels.

Wat deze opgave uitdagend maakt is dat de gemeente wil dat invulling van de koepels een maatschappelijke betekenis heeft, maar ook een sluitend exploitatieplan.

Wij onderzochten wat de kwaliteit van de omliggende wijk is en welke kansen deze gebouwen bieden om die kwaliteit verder te versterken. Het resultaat van ons onderzoek zijn vier denklijnen die met bewoners, ondernemers en instellingen verder kunnen worden uitgewerkt en ingevuld. Eén van onze denklijnen is om de koepels als (beeld-)merk van Feijenoord te laten fungeren. De plaatselijke ROC liet de betrokkenen zien hoe dat eruit kon gaan zien. Bij de oplevering van ons onderzoek werden de eerste ‘koepeltjes’, overheerlijk slagroomgebak, geserveerd.

Opdrachtgever: gemeente Rotterdam.

Het team kwam in een betrekkelijk korte tijd tot verrassende inzichten en aansprekende ideeën waarmee de gemeente verder kan.

 

Mag Stad? Mallegat1 Mag Stad? Mallegat2

 

toolbox #2: woordenboek

Nieuwe taal voor de netwerksamenleving

Wat betekent het woord co-creatie precies?
Waarom is de comfortzone helemaal niet zo’n veilige plek?
Wat is eigenlijk een handelingsperspectief?

Dit woordenboek staat vol met taal die wij samen hebben gemaakt met ambtenaren, bewoners en ondernemers tijdens verschillende sessies met ambtenaren en bewoners in Amsterdam West, Rotterdam, Hengelo, Amersfoort en elders. Het woordenboek is onaf en dus steeds in ontwikkeling.

Nieuwe taal helpt om verbindingen te leggen in de netwerksamenleving. Het is taal die gaat over de andere manier van (samen)werken die ambtenaren en bewoners zich eigen maken op verschillende plekken in Nederland. Deze taal is een belangrijk onderdeel van het continue leerproces en het doorlopende gesprek over hoe wij elkaar kunnen versterken.

Bent u benieuwd naar het woordenboek? Ga naar de website van Twynstra Gudde, vul uw gegevens in en ontvang het woordenboek.

toolbox_woordenboek1toolbox_woordenboek2

toolbox #1: ONAF het nieuwe SMART

Overheden hebben de afgelopen decennia geleerd efficiënter te werken, verwachtingen te managen en realistische doelen te stellen. In de jaren ’90 van de vorige eeuw is hiervoor het SMART-principe ontwikkeld. Doelen moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. In toenemende mate is er ook behoefte in de maatschappij dat de overheid flexibel is, ruimte biedt, samenwerkt in netwerken. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt het nog niet zo gemakkelijk om daar invulling aan te geven. Hoe wordt er gestuurd of verantwoording afgelegd? Hoe maken we op een andere manier verbinding met de samenleving?

Wij presenteren het ONAF-principe: de nieuwe manier om de haalbaarheid (vooraf) en het succes (achteraf) van participatie te beoordelen en waarderen! ONAF geeft houvast voor overheden die willen samenwerken met de initiatiefrijke samenleving. Als het ONAF is kun je bijdragen, en kan het van jou worden. Als het ONAF is kun je onderdeel worden van de oplossing.

Bent u benieuwd waar ONAF voor staat en hoe u daarmee kunt werken? Ga naar de website van Twynstra Gudde, vul uw gegevens in en ontvang de digitale folder.

Magstad-Academie1

Overijssel in beweging

In oktober startte het leertraject “Overijssel in Beweging” met 17 ambitieuze ambtenaren die een volgende stap willen maken in het samen werken met en ruimte geven aan bewoners, bedrijven en lokale overheden. Daarmee past de opdracht in de bredere Mag Stad? beweging. Wat ons traject in Overijssel bijzonder maakt is de manier waarop we het organiseren: in co-creatie met de provincie. Want het zoeken naar nieuwe rollen en werkwijzen is een creatief proces. Om er aan bij te dragen is het nodig om onvermoede kwaliteiten in jezelf en in je organisatie aan te boren. Dat bewijst bijvoorbeeld Ferenc van Damme, die na jaren producer van opera’s geweest te zijn in Londen bij de provincie is gaan werken. De opdracht die de provincie hem gaf om in de externe communicatie de stap te maken van ‘zenden’ naar ‘dialoog’ vond hij “prachtig, maar volslagen idioot”. Met zijn taal én voorkomen zet hij je even op het verkeerde been: werkt hij bij de provincie? Maar de groep is geïnspireerd door zijn durf en motivatie. Ferenc is uiteindelijk vooral zichzelf, en dat helpt hem de connectie te maken tussen mensen en systemen.

Wil je meer weten over wat we doen in Overijssel? Neem contact op: jaap@isook.nl
Lees hier meer over Ferenc.