NEWSROOM CHALLENGE

Het VNG Jaarcongres deelcongres op 13 juni te Goes ging over maatschappelijke innovaties en vraagstukken met daarbij nieuwe relaties met bewoners. Hier hebben we de Newsroom Challenge geïntroduceerd.

In het filmpje vindt u een verslag van de Newsroom-challenges die we met elkaar hebben uitgevoerd.

We gingen op pad om ontevreden, zelfregulerende en regelmijdende mensen op te sporen, maar ook om te zien waar de overheid wel of niet aanwezig is. De voorbeelden, zie ook het filmpje, betroffen regelovertredende stoepkrijters, door medegebruikers gecorrigeerde  foutparkeerders, in de overheid teleurgestelde  voormalige voorzieningenbeheerders en formeel niet bestaande campinggasten.