Ongemakkelijke participatie paradoxen verzameld op een website.

schermafbeelding-2017-01-25-om-16-16-56Burgerparticipatie is van alle tijden maar de laatste jaren is er aanmerkelijk meer aandacht voor gekomen. Dit betekent een grotere rol voor de burger in het maken van beleid. Een aantal ongemakkelijke paradoxen staat de samenwerking tussen burgers en overheid in de weg. Deze hebben we verzameld op http://www.participatieparadoxen.nl.

Paradoxen zijn taai en houden problemen in stand. Een natuurlijke afweerreactie is om het er maar niet over te hebben. Wij pleiten voor een andere koers. Omarm de ongemakkelijke paradox als het begin van uw participatie-ambitie en speel ermee, in co-creatie tussen burgers en bestuur. Onze ervaring is dat het begrip over en weer erdoor wordt vergroot en dat in vele gevallschermafbeelding-2017-01-25-om-16-16-38en onverwachte oplossingen gevonden kunnen worden.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners ontwikkelden wij het Participatie Paradox Atelier.

Met het omarmen van de participatie paradoxen wordt een belangrijke stap gezet in het streven naar de zo noodzakelijke volwaardige relatie tussen de besluiten nemende overheid en de participerende burger.

Het Participatie Paradox Atelier is ontwikkeld door IsOokTwynstra Gudde en Studio Goudswaard.