Mag Stad? Land van Cuijk

Op 23 maart verzorgde André Schaminée aan de hand van ervaringen uit Mag Stad? een presentatie over social design tijdens een openbare Raadsconferentie in het Land van Cuijk. Naast een introductie op (social) design en de bijzondere relatie die er in Brabant en ook het Land van Cuijk mee is, besprak André het repertoire van social design en de relevantie ervan voor de samenwerkingsopgave in het land van Cuijk. Hij pleitte er onder meer voor om inwoners actief ‘maker’ te laten worden van de toekomst van het Land van Cuijk. Ook brak hij een lans voor ‘niet weten wat het wordt’ als voorwaarde voor innovatie.

IMG_0385bouwbord_1_land van cuijk_blauw