Mag stad? Rotterdam

Voor stadsregio Rotterdam deden we onderzoek naar de vraag hoe bewoners betrokken konden worden bij een aantrekkelijk havengebied. Daarbij keken we nu eens niet op de kaart om te bedenken waar dat initiatief plaats zou moeten vinden. We bedachten niet van te voren wat goede ideeën zouden zijn en ook niet wie de geschikte partijen zouden zijn om mee in gesprek te gaan. In plaats daarvan onderzochten we waar de mensen in hun dagelijks leven al mee bezig waren en wat we groter zouden kunnen maken. Ambtenaren en social designers trokken het gebied in en kwamen met een onverwacht grote schat aan nieuwe verhalen en contacten weer terug.

openbare-weg-als-raceparcours-mag-dat.jpg

Eenmaal terug op kantoor ontdekten we dat de nieuwe initiatieven en unusual suspects een enorme energie en creativiteit hebben, maar dat ze nog niet zomaar succesvol worden. Als we echt bottom up aan willen sluiten bij de energie van de samenleving, dan zet dat spanning op andere kerntaken van de gemeente, zoals het bewaken van de rechtsgelijkheid en het beschermen van de veiligheid. De vraag bleek niet: ‘hoe kunnen we meer initiatief stimuleren’, de vraag was: ‘hoe geven we invulling aan onze rol om bestaande energie succesvol te maken’. Anders geformuleerd: hoe maken we het goed doen en het goede doen congruent? Dit leidde tot een aantal werksessies waarin dat vanuit de verschillende gemeentelijke organisaties werd onderzocht en geoperationaliseerd.

zelf-de-stoep-afmaken-mag-dat.jpg