Dutch Design Week 2015

Tijdens de Dutch Design Week (DDW) organiseerde de provincie Noord-Brabant Redesign the Government-sessies in het kader van (Veer)krachtig Bestuur voor Brabant. André Schaminée leidde het gesprek over de impact die design kan hebben op complexe, maatschappelijke vraagstukken en bestuurlijke vernieuwing.

IMG_3481.jpg

Empathisch onderzoek en prototyping
Tijdens een door André samengestelde ‘inspiratietour’ langs vijf opvallende ontwerpen op de DDW maken de deelnemers kennis met de principes van ‘design thinking’. Empathie –  het vermogen de ander te begrijpen, ook als zijn belevingswereld heel anders is dan de jouwe – is er één van. Kenmerkend voor de manier van werken van een designer is ook dat hij een proefmodel maakt om te testen of iets werkt. De deelnemers aan Redesign the Government vertalen dit ‘prototyping’ terecht ook als experimenteren, fouten durven maken en klein beginnen. En daar kunnen ze wel iets mee, vertellen ze bij terugkomst in het Living Lab. De overheid mag veel meer dan nu gebeurt, laten zien dat er ook dingen mis gaan. Ze moet durven stoppen met bepaald beleid, als dat niet blijkt te werken. En vervolgens de moed hebben om iets heel anders te proberen.

Een uitgebreid verslag van Redesigning the Government is hier te vinden.