Mag Stad Academie voor Amsterdam West

Elke bestuurder en ambtenaar bij de lokale overheid weet het: burgers en ondernemers zitten vol met initiatieven, de doe-democratie is in opkomst. Maar hoe verhouden nieuwe ontwikkelingen zich tot bestaande instituties, en welke rol van lokaal bestuur en ambtenarij past daarbij? Deze vraag is veelvormig, en lastig af te bakenen. Van overheden betekent het flexibiliteit en schakelen. Soms loslaten, soms kaders stellen, soms regie nemen. De Mag Stad Academie biedt inspiratie en geeft ruimte om nieuw gedrag te onderzoeken. Dat bleek in 2014 en 2015 in Amsterdam West!

Stadsdeel Amsterdam West zit boordevol initiatief, van bewoners, ondernemers, jongeren en ouderen. Voor medewerkers van het stadsdeel is dat zowel inspirerend als een uitdaging. Verwachtingen tussen bewoners en het stadsdeel verschillen nog wel eens. Het Mag Stad theorie-examen laat zien dat initiatieven van bewoners en ondernemers zich niet altijd houden aan vooraf bepaalde kaders. Zelf de tegels lichten en een moestuin beginnen in je straat, mag dat? Zelf het groen beheren, mag dat?

Maar ook voor ambtenaren is het werken met en aan initiatieven van bewoners niet zonder dilemma’s. Hoe verhoudt het zich met de manier waarop binnen de gemeente succes gemeten wordt? Is er in de praktijk ook de tijd om met aandacht en onbevangen bewoners tegemoet te treden? Wat doe je wel en wat doe je niet? Tot waar reikt je verantwoordelijkheid?

Voor al deze vragen is ruimte in de Mag Stad Academie. En dat mag schuren. Want soms past het niet. Dan wordt de vrijwilliger van de kinderboerderij doodmoe van de regels van de gemeente. Dan volgt een boze twitterlawine op het plaatsen van een paar paaltjes. Dan stranden goede bedoelingen in onbegrip en tevergeefse moeite. De Mag Stad Academie leert van successen, maar ook van deze ‘schuurmomenten’. Door nieuwe inzichten te bieden op het gebied van veranderkunde, design thinking of samenwerken. Door begeleiding van een gemixt team van adviseurs en kunstenaars, die waar nodig ruimte maken voor nieuw perspectief.

De Mag Stad Academie Amsterdam leidde tot een aantal prachtige resultaten. Bijvoorbeeld ONAF als het nieuwe SMART, een nieuw beoordelingskader voor participatieve projecten. Een nieuwe eed voor ambtenaren en bewoners. Een grote rijkdom aan beelden en ervaringen. En het belangrijkste: een levendige beweging, waarin ambtenaren en bewoners samen zoeken naar de juiste vorm, participatie als co-creatie.

bericht - Magstad-Academie1 bericht - Magstad-Academie2 bericht - Magstad-Academie3