Gaskoepels Mallegat voor gemeente Rotterdam

bericht - mallegatIn Mallegatpark, aan de rand van Feyenoord in Rotterdam staan twee gaskoepels en een watertoren. De koepels hebben na het opdoeken van de gasfabriek verschillende functies gehad. Van geluidsstudio tot boksschool. Het terrein rond de koepels was vervuild, wat de gebruiksmogelijkheden van het park beperkte. Nu de grond is gesaneerd en het park binnenkort opnieuw ingericht wordt, is er behoefte aan een nieuwe toekomst voor de koepels.

Wat deze opgave uitdagend maakt is dat de gemeente wil dat invulling van de koepels een maatschappelijke betekenis heeft, maar ook een sluitend exploitatieplan.

Wij onderzochten wat de kwaliteit van de omliggende wijk is en welke kansen deze gebouwen bieden om die kwaliteit verder te versterken. Het resultaat van ons onderzoek zijn vier denklijnen die met bewoners, ondernemers en instellingen verder kunnen worden uitgewerkt en ingevuld. Eén van onze denklijnen is om de koepels als (beeld-)merk van Feijenoord te laten fungeren. De plaatselijke ROC liet de betrokkenen zien hoe dat eruit kon gaan zien. Bij de oplevering van ons onderzoek werden de eerste ‘koepeltjes’, overheerlijk slagroomgebak, geserveerd.

Opdrachtgever: gemeente Rotterdam.

Het team kwam in een betrekkelijk korte tijd tot verrassende inzichten en aansprekende ideeën waarmee de gemeente verder kan.

 

Mag Stad? Mallegat1 Mag Stad? Mallegat2